Delhi Ashram:
R-5, Pocket D
Sarita Vihar
New Delhi - 110076
Tel: +91 11-26958308, 8130040670
 
 
Mumbai Ashram
c/o Sharda Sadan
3rd Floor, Plot 11, Sector 8
Kharghar Navi Mumbai-410210
Bangalore Ashram
c/o Kashmir Bhawan, 108
NAL Layout, 4th T Block East, Jaya Nagar
Bengaluru, Karnataka - 560041
Mob: 9008952222, 9886773074
Affiliates
Universal Shaiva Fellowship
California USA
http://www.universalshaivafellowship.org